📢รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งวิศวกร โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น !!

นักจิตวิทยาคลินิก นวก.พัสดุ วิศวกร