📢รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น !!

พยาบาลวิชีพและนักกายภาพบำบัด