📢📢ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกายอุปกรณ์และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลขอนแก่น📌📌

ประกาศผลการสรรหา