📢📢ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล นักโภชนาการ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์