ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) CUP โรงพยาบาลขอนแก่น ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

[meta_gallery_carousel slide_to_show="4" slide_to_scroll="1" autoplay="true" autoplay_speed="3000" show_title="false"]

ประกาศคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ในหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เครือข่ายโรงพยาบาลขอนแก่น
เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) CUP โรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2565

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 650 บาท

 

ประกาศกลุ่มงานเวชกรรมสังคม รับสมัคร นักว