ประกาศกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าปกิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้

ประกาศกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลขอนแก่น
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าปกิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้