ประกาศกลุ่มงานรังสีวิทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสรรหาคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

ประกาศกลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลขอนแก่น

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสรรหาคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 

ตำแหน่ง พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค (ปฏิบัติงานด้านรังสีรักษา)

 

Adobe Scan 04 ส.ค. 2023 (1)