บริการขอ VPN KKU

 

VPN คือ บริการเครือข่ายแบบเสมือน ใช้งานจากสถานที่ต่างๆ นอกมหาวิทยาลัยแต่เหมือนใช้งานอยู่ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น สะดวก ปลอดภัย ใช้งานได้ทั่วโลก สามารถใช้บริการสืบค้นฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นบอกรับได้

คู่มือการติดตั้ง

ขอรับรหัสได้ที่นี่