ติดต่อเรา

ห้องสมุด โรงพยาบาลขอนแก่น

โทรศัพท์:
043-009900 ต่อ 1605

อีเมล:
[email protected]

ที่อยู่:
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 1-2
เลขที่ 54 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

เวลาทำการ:
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08:00-19:00 น.
วันเสาร์ เวลา 08:00-16:00 น.
หยุดวันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์