คลินิกโรคติดเชื้อ ( Infectious Diseases clinic )

วันและเวลาเปิดให้บริการ วันจันทร์ เวลา 9.00-16.00 น.: นพ.วัฒนชัย, พญ.นิรมล, นพ.พรฤทธิ์, พญ.พรพิมล,นพ.ภัทรนิตย์
วันและเวลาเปิดให้บริการ วันพฤหัส เวลา 9.00-12.00 น.: นพ.วัฒนชัย, พญ.นิรมล, นพ.พรฤทธิ์, พญ.พรพิมล,นพ.ภัทรนิตย์