คลินิกโรคทางเดินอาหาร ( Gastrointestinaland Liver clinic )

วันและเวลาเปิดให้บริการ

วันอังคาร เวลา 09.00-12.00 น. :  นพ.เทพสรรค์, พญ.สุพัตรา

วันศุกร์ เวลา 09.00-12.00 น. :     นพ.เทพสรรค์, พญ.สุพัตรา