สรุปประเด็นเตรียม SS

สรุปประเด็นที่ต้องดำเนินการ

ประชาสัมพันธ์ เรียน PCT/PST กก.ระบบงานสำคัญ รพ.ขอนแก่น

เตรียม SS เดือนมีนาคม/  ติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

สามาร downloads ใบงานและสรุปติดตามการดำเนินงานได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1vBrBWxLv1o6UCKNbcRZQ_cPYno8zr055