ร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลขอนแก่น  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานฯ

ประกาศร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลขอนแก่น  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลขอนแก่น ดังนี้

  1. ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านค้า   จำนวน  1    ตำแหน่ง  ค่าจ้างเดือนละ 12,000    บาท
  2. ตำแหน่งพนักงานขาย              จำนวน  14  ตำแหน่ง  ค่าจ้างเวรละ       320      บาท

ผู้สนใจสามารถสมัครตนเองที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานธุรการทั่วไป) อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชั้น 3  โรงพยาบาลขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2562 – วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 15.30 น.) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร 043-232555 ต่อ 1259