ห้องตรวจหู คอ จมูก เปิดคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ทุกวันอังคาร เวลา 16.30 – 20.30 น.

ห้องตรวจหู คอ จมูก เปิดคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
ทุกวันอังคาร เวลา 16.30 – 20.30 น.
เริ่มวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป