แผนกศัลยกรรมช่องปากและแมกซิลโลเฟเชียล เปิดให้บริการผ่าตัดขากรรไกร ร่วมกับการจัดฟัน สำหรับผู้มีปัญหาหน้าเบี้ยว คางยื่น ยิ้มเห็นเหงือก สบฟันฟิดปกติ

ผ่าตัดขากรรไกร ร่วมกับการจัดฟัน ‼️
✅ หน้าเบี้ยว ✅ คางยื่น ✅ ยิ้มเห็นเหงือก ✅ สบฟันผิดปกติ
🦷 ค่าบริการจัดฟัน เริ่มต้น 25,000 บาท
🦷 ค่าบริการผ่าตัด เริ่มต้น 50,000 บาท
☎️ แผนกศัลยกรรมช่องปากและแมกซิลโลเฟเชียล 043009900 ต่อ 1481