5 พฤติกรรมการกินหมูกระทะ เสี่ยงต่อสุขภาพ

5 พฤติกรรมเสี่ยง เมื่อไปกินหมูกระทะ
กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดำเนินการเฝ้าระวังพฤติกรรมการกินหมูกระทะ (พฤติกรรมเสี่ยงช่วงหน้าหนาว) ดำเนินการระหว่างวันที่ 4 – 22 ธันวาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ (Google Form) พบ 5 พฤติกรรมเสี่ยง เมื่อไปกินหมูกระทะ ดังนี้
1) พฤติกรรมไม่แยกตะเกียบหรือแยกแค่บางครั้งระหว่างตะเกียบที่ใช้คีบหมูดิบกับหมูสุก ร้อยละ 44.7 เสี่ยงนำไปสู่โรคติดเชื้อจากการกินหมูดิบ เช่น โรคไข้หูดับ
2) พฤติกรรมกินหมูสามชั้นทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้งเมื่อกินหมูกระทะ ร้อยละ 62.9 เสี่ยงโรคเรื้อรังในอนาคต เช่น ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง
3) พฤติกรรมดื่มน้ำอัดลมร่วมกับกินหมูกระทะทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้ง ร้อยละ 58.4 เสี่ยงภาวะได้รับน้ำตาลเกิน
ทำให้เกิดปัญหาโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน ในอนาคตได้
4) พฤติกรรมเน้นกินอาหารทะเล ร้อยละ 58.8 ทำให้มีโอกาสได้รับคอเลสเตอรอลสูง
5) พฤติกรรมกินอิ่มมากเกินปกติทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้งเมื่อกินหมูกระทะ ร้อยละ 42.1 ทำให้ได้รับสารอาหารที่มากเกินความจำเป็นต่อร่างกาย