แพทย์ประจำบ้านสาขาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลขอนแก่น รุ่นที่ 6

 

แพทย์ประจำบ้านสาขาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลขอนแก่น รุ่นที่ 6

ปีการศึกษา 2561 ( 1 กค 61 – 30 มิย 64 )

 

1. แพทย์หญิงวิภาวรรณ   พนมชัย

ต้นสังกัด. รพ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

 

 

2. แพทย์หญิงบุษราคัม   อินตะนัย

ต้นสังกัด  รพ.ยโสธร

 

 

3. แพทย์หญิงสวิตา  ยังวัฒนา

ต้นสังกัด  รพ.พะเยา

 

 

4. นายแพทย์ดนัยพร  สุขอยู่

ต้นสังกัด  รพ.พิจิตร