กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

งานนำเสนอ3
งานนำเสนอ2
งานนำเสนอ1
previous arrow
next arrow
Slider

คู่มือประฐมนิเทศ

ทำเนียบบุคลากรดีเด่น

หลักสูตรที่น่าสนใจ

แนวทางการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 สำหรับนักศึกษาฝึกงาน ผู้ฝึกปฏิบัติงาน ผู้นิเทศงาน ผู้ศึกษาดูงาน