กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลขอนแก่น
previous arrow
next arrow
Slider