KKU–ICEM 2024

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ เวลา 18.30 น. นพ.ปกรณ์ นาระคล ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น และรองผู้อำนวยการภารกิจด้านผลิตบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมคณะกรรมการบริหารศูนย์แพทยศาสตร์ฯ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการตอบปัญหาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ พื้นฐานที่เกี่ยวข้องระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2567 9th Khonkaen University‘s International Challenge of Emergency Medicine and related Basic Science (KKU–ICEM 2024) โดยมี รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานเปิดภายในพิธีเปิดยังมี รศ.จุฬาพรรณ อึ้งจะนิล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมคณาจารย์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การจัดโครงการครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 27 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อเป็นแหล่งในการแลกเปลี่ยนความรู้ความสนใจ ระดับนานาชาติ ในสาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน สำหรับนักศึกษาและนิสิตแพทย์ทั่วโลก เพื่อสร้างเครือข่ายระดับนานาชาติ สำหรับผู้ที่มีความสนใจในสาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน