ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลทดลองใช้ SAGE Research Methods ฐานข้อมูลที่ช่วยในการวิจัย ตั้งแต่วันนี้-30 มิถุนายน 2566

ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลทดลองใช้ SAGE Research Methods ฐานข้อมูลที่ช่วยในการวิจัยประกอบด้วยหนังสือ และเอกสารอ้างอิงกว่า 1,000 รายการ กรณีศึกษาต่าง ๆ จากบทความวารสารกว่า 2,200 กรณีศึกษา ชุดข้อมูลการสอนกว่า 500 ชุดข้อมูลที่จะช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้และปฏิบัติจริงได้เหมือนมืออาชีพ และมีคอลเลกชันวิดีโอมากกว่า 1,200 เรื่อง เข้าใช้งานได้ที่นี่ https://methods.sagepub.com/ ตั้งแต่วันนี้-30 มิถุนายน 2566

หากเข้าใช้งานภายนอกเครือข่ายผ่าน KKU VPN

Sage Research Methods  [Internet]. [cited 2023 Apr 23]. Available from: https://methods.sagepub.com/