“Love is All Around ให้รักที่ปลอดภัยอยู่รอบตัวเรา” รณรงค์วันวาเลนไทน์ พร้อมสนับสนุนให้วัยรุ่นและเยาวชนตรวจคัดกรองเอชไอวีและซิฟิลิส

“Love is All Around ให้รักที่ปลอดภัยอยู่รอบตัวเรา” รณรงค์วันวาเลนไทน์ พร้อมสนับสนุนให้วัยรุ่นและเยาวชนตรวจคัดกรองเอชไอวีและซิฟิลิส
❣️ “รัก” ให้พกและใช้ถุงยางอนามัย ให้เป็นเรื่องปกติ
❣️ “รัก” ให้สื่อสารเพื่อป้องกัน ให้เป็นเรื่องปกติ
❣️ “รัก” ให้ตรวจเพื่อทราบสถานะ การติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ให้เป็นเรื่องปกติ