หลักสูตรเพื่อการเปลี่ยนผ่าน ผู้ปฏิบัติการตามข้อบังคับเดิม สู่การเป็นผู้ปฏิบัติการตามข้อบังคับใหม่ ( พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ) รุ่นที่ 6 /2566

วันที่ 26-27 มิถุนายน 2566 ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่นได้

จัดอบรม หลักสูตรเพื่อการเปลี่ยนผ่าน ผู้ปฏิบัติการตามข้อบังคับเดิม

สู่การเป็นผู้ปฏิบัติการตามข้อบังคับใหม่ ( พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ) รุ่นที่ 6 /2566

มีผู้เข้าอบรมจำนวน 54 คน จากทั่วประเทศ หลักสูตรจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน แห่งชาติ