จัดอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลและช่วยแพทย์ขั้นพื้นฐาน ( อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ )

โรงพยาบาลขอนแก่น โดย กลุ่มงานศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด องค์กรที่ได้รับการรับรองจาก สพฉ

ได้จัดอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลและช่วยแพทย์ขั้นพื้นฐาน ( อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ )

ในวันที่ 16 -22 มกราคม 2566 โดยมีผู้เข้าอบรมจาก ทั่วประเทศทั้งสิ้น จำนวน 58 คน หลักสูตร 50 ชม