ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤติบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น ได้รับเชิญ วิทยากร การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤติบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น ได้รับเชิญ วิทยากร การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

การเอาสิ่งแปลกปลอมออกทางเดินทางใจส่วนบนผู้เข้าอบรม ตำรวจจราจร สถานีตำรวจภูธร

จำนวน 60 คน ภาคทฤษฎี 1 ชม ปฏิบัติ 2 ชม