อบรม ปฏิบัติการซ้อมแผนสาธารณภัย ภายนอกโรงพยาบาล ณ ห้องประชุมชั้น 2 พุทธมณฑณอีสาน ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 โรงพยาบาลขอนแก่น จัดอบรมปฏิบัติการซ้อมงบประมาณ

สนับสนุน โดย เงินบริจาค มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดขอนแก่น

จัดอบรม ปฏิบัติการซ้อมแผนสาธารณภัย ภายนอกโรงพยาบาล ณ ห้องประชุมชั้น 2

พุทธมณฑณอีสาน ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมจำนวน 180 คน

จากทุกหน่วยปฏิบัติการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดขอนแก่น กำหนดการ ทบทวน Mass casualty incident (MCI)

โดย นพ วีรศักดิ์ พงษ์พุทธา นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ และมีการฝึก Tabletop exercise Mass casualty incident

และฝึกซ้อมField medical exercise ภายในพื้นที่ ได้รับการสนับสนุน ผู้ป่วยจำลอง โดย วิทยาลัยสาธารณสุข สิรินธร ขอนแก่น

จำนวน 30 คน ทุกหน่วยปฏิบัติการได้ดำเนินการฝึกซ้อม และร่วมประเมินผล

ตามกระบวนการ CSCATTT มีความพร้อมในการเผชิญเหตุ อุบัติเหตุกลุ่มชน

และมีจำลอง การกระจายผู้บาดเจ็บให้ทุกโรงพยาบาลในการฝึกซ้อม นับว่า ประสบความสำเร็จในการซ้อมแผน

อุบัติเหตุกลุ่มชน ซึ่งผลการประเมินโครงการ ในครั้งนี้ผู้เข้าเข้าร่วม อยากให้มีการซ้อมแผนเฉพาะทางการแพทย์ ปีละ 1 ครั้ง