มอบเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ มูลค่า 75,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง ให้กับ หน่วยปฏิบัติการระดับพื้นฐาน เทศบาลหนองโน

วันที่ 5 ตุลาคม 2566 มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดขอนแก่น

ได้จัดโครงการสนับสนุนอุปกรณ์ ออกปฏิบัติการ ในปีงบประมาณ 2566

เริ่มต้น มอบเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ มูลค่า 75,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง

ให้กับ หน่วยปฏิบัติการระดับพื้นฐาน เทศบาลหนองโน ต หนองโน อ.กระนวน จังหวัดขอนแก่น

พร้อมแผ่นนำไฟฟ้าสำรองจำนวน 1 ชุด โดย นพ ธวัชชัย อิ่มพูล ประธานมูลนิธิการแพทย์การแพทย์ฉุกเฉิน

โดยมี ปลัดเทศบาลตำบลหนองโน เป็นผู้รับมอบเพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาล

นอกจากนั้น ยังสนับสนุน แผ่นทดสอบน้ำตาลแก่หน่วยปฏิบัติภายในจังหวัด หน่วยละ 100 แผ่น

เพื่อประโยชน์ในการดูแลและประเมินปริมาณน้ำตาลในกระแสเลือด