ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น ได้ให้ความรู้พนักงาน บ ไทยน้ำทิพย์ จำกัด

วันที่7 ก.ค2566 ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น

ได้ให้ความรู้พนักงาน บ ไทยน้ำทิพย์ จำกัด มีผุ้เข้าร่วมอบรมจำนวน35คน

เน้นการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นฐาน และ

การซ้อมแผนอุบัติเหตุ กรณีไฟดูด หมดสติ นับเป็นหน่วยงานต้นแบบ

ที่มีการคำนึงถึงความปลอดภัย อันดับ1ในการปฏิบัติงาน