มอบนโยบายและมอบอุปกรณ์ การเรียนการสอนได้แก่ คู่มือฉุกเฉินการแพทย์ หุ่น CPR, aed Trainer, KK Drowning Safety Bag, KK Khid​ CPR model

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ดร. อาทิตย์​ ธำรงชัยชนะ​ รองผอ.สพม.ขอนแก่น​

และนายแพทย์ธวัชชัยอิ่มพูล หัวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรฉุกเฉินการแพทย์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดขอนแก่น

ได้ มอบนโยบายและมอบอุปกรณ์ การเรียนการสอนได้แก่ คู่มือฉุกเฉินการแพทย์ หุ่น CPR, aed Trainer,

KK  Drowning Safety Bag, KK Khid​ CPR model ให้กับ ครูในโรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการวิจัยจำนวน 30 แห่ง