ร่วมเป็นวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลและช่วยชีวิต ( CPR ) ณ โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 11 มีนาคม 2567 ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น

ได้ ร่วมเป็นวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลและช่วยชีวิต ( CPR ) ณ โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดขอนแก่น

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาล สามารถช่วยเหลือ ตัวเอง

ผู้เข้าอบรม เป็น นักเรียน ชั้น อนุบาล จนถึง มัธยมปลาย จำนวน 200 คน และคณะครู จำนวน 62 คน

#เพียงเราเปิดใจ ไม่มีเสียงอะไรที่เราไม่ได้ยิน #

 

ความตั้งใจ ความปรารถนาดี เป็นภาษาที่คนทุกวัย ได้ยิน มองเห็นได้