จัดอบรม ฟื้นฟูเครือข่ายกู้ชีพ ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 8 กันยายน 2566 ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น

จัดอบรม ฟื้นฟูเครือข่ายกู้ชีพ ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุม จันทวิมล โรงพยาบาลขอนแก่น

เพื่อฟื้นฟู เพิ่มทักษะการปฏิบัติการ ณ จุดเกิดเหตุเรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพ ขั้นพื้นฐาน

และการยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 8 ชม. ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 120 คน วิทยากร

ได้รับการสนับสนุนจาก โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โรงพยาบาล กรุงเทพ ขอนแก่น