ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤติบำบัดโรงพยาบาลขอนแก่นต้อนรับ Associate Professor Koji Morishita จาก Tokyo Medical

ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤติบำบัดโรงพยาบาลขอนแก่นต้อนรับ Associate Professor Koji Morishita จาก Tokyo Medical

ด้วย Associate Professor Koji Morishita ได้ขอเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับศัลยกรรมอุบัติเหตุที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นระหว่างวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2565

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสัมพันธภาพและความร่วมมือในการรักษาพยาบาลการวิจัยในภายภาคหน้า

1 ขั้นเตรียมการ

ได้มีการจัดประชุมเพื่อเตรียมต้อนรับและแผนการศึกษาดูงานให้ครอบคลุมตามที่ Associate Professor Koji Morishita

สนใจในการประชุม TCC meeting และเรียนแจ้งผอก.โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นในการประชุมคณะกรรมการศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤติบำบัด

2 ขั้นดำเนินการ

โดยการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลและอำนวยความสะดวกและประสานไปยังผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหน่วยงานเพื่อนำเสนอรูปแบบการดูแลผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุแบบครบวงจร

3 โอกาสพัฒนา

3.1 จากการศึกษาดูงาน Associate Professor Koji Morishita มีความประทับใจในการดูแลผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุครบวงจรแม้ผู้ป่วยในกลุ่มนี้จะมีปริมาณมากในโรงพยาบาลก็ตามแต่ก็มีระบบบริหารจัดการการดูแลอย่างเป็นระบบแพทย์พยาบาลและทีมสุขภาพมีความร่วมมือกันในการดูแลทำให้มีความสนใจอยากให้แพทย์และพยาบาลได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้เป็นการเรียนรู้แบบนานาชาติต่อไป

3.2 เนื่องด้วยประเทศไทยและญี่ปุ่นอยู่ในภูมิภาคเดียวกันทำให้ง่ายต่อการปรับตัวกับวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง

สิ่งที่ประทับใจ Associate Professor Koji Morishita ในการศึกษาดูงานในครั้งนี้คือการให้เกียรติคนไทยการเคารพวัฒนธรรมไทยการเป็นแขกที่ดีรับฟังและเสนอแนะข้อคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์เพื่อที่จะนำแนวคิดรูปแบบการดูแลผู้ป่วยรวมถึงสิ่งที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปวางแผนในการพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุความร่วมมือในการรักษาพยาบาลการวิจัยระหว่างประเทศในภายภาคหน้าต่อไป