มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่นเป็นตัวแทนเครือข่ายกู้ชีพกราบเคารพหลวงพ่อกล้วย ด้วยความอาลัยยิ่ง

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่นได้เป็นตัวแทนเครือข่ายกู้ชีพ

กราบเคารพ พระอาจารย์สำราญ ธมฺมธุโร หรือหลวงพ่อกล้วย ซึ่งท่านได้ละขันธ์แล้ว

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ วัดธรรมอุทยาน ต.สำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โดย พระอาจารย์สำราญ ธมฺมธุโร (หลวงพ่อกล้วย) ให้ความเมตตามูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น

ด้วยการบริจาคเงิน 1 ล้านบาทในวันที่ 15 กันยายน 2554 และ ได้ทำการทอดผ้าป่าที่วัดธรรมอุทยาน

เพื่อสมทบทุนให้กับมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉิน และพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555

ในการนี้มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่นจึงได้เป็นตัวแทนเครือข่ายกู้ชีพ กราบเคารพท่านด้วยความอาลัยยิ่ง