ศูนย์อุบัติเหตุฯ โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย 365 วัน

วันนี้ 12 กรกฎาคม 2566 ศูนย์อุบ้ติเหตุฯ โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย 365 วัน

จังหวัดขอนแก่น โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านผู้บังคับการจังหวัดขอนแก่น

ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านรองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สาธารณสุขจังหวัด

โรงพยาบาลขอนแก่น บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยทางรถ

โรงเรียน สถานศึกษา แขวงทางหลวงฯ และภาคีเครือข่าย ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย 365 วัน

เน้นสวมหมวกกันน็อค 100 %
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เตรียมการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด หากทำผิดจะถูกดำเนินคดีโดยไม่มีข้อยกเว้น

เริ่ม 1 สิงหาคม นี้เป็นต้นไป