โครงการ อาสาสมัคร เรือนจำ (อสรจ) จังหวัดขอนแก่น ให้ความรู้ ทัณฑสถาน จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 ศุนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น

เป็นวิทยากรโครงการ อาสาสมัคร เรือนจำ (อสรจ) จังหวัดขอนแก่น

ให้ความรู้ ทัณฑสถาน จังหวัดขอนแก่น มีผู้เข้าอบรม จำนวน 60 คน

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การยกเคลื่อนย้ายแบบไม่ใช้อุปกรณ์

การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และเครื่อง เออีดี

ผลลัพธ์ จากการอบรม ต่อเนื่อง 2 ปี พบว่า มี อสรจ ช่วย เพื่อนผู้ต้องขัง

ขณะออกกำลังกายและ หมดสติ มีภาวะหัวใจหยุดเต้น นอก รพ รอดชีวิต กลับมาปกติ

ซึ่งได้รับความชื่นชม เป็นจำนวนมาก พิจารณา มอบเสื้อสามารถ 2 เพื่อเป็นกำลังใจต่อไป