ประกวดราคาการซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาฯ

ชุดละ 200 บาท ต่อ 1 รายการ
ได้ตั้งแต่วันที่  18 – 22  มีนาคม  2562

สามารถซื้อได้ที่ มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น (ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด)
ชั้น 4 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลขอนแก่น
สอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-247399 หรือ 043-009900 ต่อ 1103

ในวันและเวลาราชการ

 

ผู้ประสานงาน คุณอรทัย ศรีถาวร
หมายเลขโทรศัพท์ 043-009900 ต่อ 1237
ไฟล์ ดาวน์โหลดเอกสาร EMS_foundation.pdf.pdf