มอบเครื่องช่วยหายใจ (Oxylator)

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น

ได้มอบเครื่องช่วยหายใจ (Oxylator) โดย อ.วีรศักดิ์ พงษ์พุทธา

ให้แก่หน่วยกู้ชีพ ระดับ EMT-B ในจังหวัดขอนแก่นจำนวน 14 หน่วย ดังนี้

 1. มูลนิธิศรัทธาธรรม สีชมพู
 2. มูลนิธิรวมใจเขาสวนกวาง
 3. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโนน ซำสูง
 4. เทศบาลตำบลท่าพระ
 5. มูลนิธิมิตรภาพพล
 6. เทศบาลตำบลสำราญ
 7. มูลนิธิกู้ภัยกระนวน
 8. เทศบาลตำบลหนองโนกระนวน
 9. เทศบาลเมืองบ้านไผ่
 10. เทศบาลเมืองศิลา
 11. เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
 12. มูลนิธิสว่างขอนแก่นสามัคคีอุทิศ
 13. เทศบาลเมืองเก่า
 14. เทศบาลตำบลสาวะถี
 15. กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

มอบ ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น