สอนการปฐมพยาบาล การช่วยฟื้นคืนชีพ ขั้นพื้นฐาน สำหรับ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ( อฉช )

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤติบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น

ได้รับเชิญ วิทยากร สอนการปฐมพยาบาล การช่วยฟื้นคืนชีพ ขั้นพื้นฐาน

สำหรับ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ( อฉช ) จาก ทต สาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น

ผู้เข้าอบรม เป็นผู้นำด้านสุขภาพ และผู้นำชุมชน จำนวน 50 คน

โดยนโยบายของ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล คือ ผู้นำต้องเป็นที่พึ่งพา 100 %