เข้าร่วม การฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและสถานการณ์ฉุกเฉินเต็มรูปแบบ ประจำปี 2566

วันที่19-21 กรกฎาคม 2566 ศุนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่นได้

เข้าร่วม การฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและสถานการณ์ฉุกเฉินเต็มรูปแบบ ประจำปี 2566

KKC -EMEX2023 ณ ท่าอากาศยานขอนแก่น มีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมซ้อม

หน่วยปฏิบัติการระดับพื้นฐานจำนวน 5 หน่วย หน่วยปฏิบัติการระดับสูงจำนวน 4 หน่วย

ซึ่ง การซ้อมเป็นไปด้วยความเข้มข้น ทั้งรุปแบบการซ้อมบนโต๊ะ และสถานการณ์จริง

คือ การขู่วางระเบิด โดย ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด รับผิดชอบ ทีมประเมิน การคัดแยก ณ จุดเกิดเหตุ

แต่งตัว วางตัวนักแสดงในการซ้อม ขอขอบคุณเครือข่ายทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือ ข้อเสนอแนะ

จากการซ้อมในครั้งนี้คือ หากมีสถานการณ์ที่เกิดกับกลุ่มชน ควรมีการประสานงานทีมเยียวยาจิตใจ

พร้อมกับทีมการแพทย์ฉุกเฉิน MCATT เพื่อให้การดูแลเป็นไปด้วยความครอบคลุม