จัดอบรม หลักสูตรเปลี่ยนผ่านผู้ปฏิบัติการ ระดับพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ รุ่นที่ 5

โรงพยาบาลขอนแก่น โดยศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด

ได้จัดอบรม หลักสูตรเปลี่ยนผ่านผู้ปฏิบัติการ ระดับพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ รุ่นที่ 5

ณ ห้องประชุมประมุขจันทวิมล อาคารสิรินธร วันที่ 18-19 พ.ค 2566

ลงทะเบียน 1000บาท ต่อคน จำนวน 52 คน โดยสมัครผ่าน เวบไซด์ สพฉ.

ระยะเวลาอบรม 2 วัน ได้รับเกียรติ มอบใบประกาศนียบัตร โดย นพ ธวัชชัย อิ่มพูล หัวหน้าศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด

โดยมีผู้สนใจ เข้าอบรมจากทั่วประเทศ