เข้าร่วมการอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันสารพิษวิทยาสารเคมี ณ ห้องประชุม รร ไบร์ท โฮเทล

วันที่22 กันยายน2566 โรงพยาบาลขอนแก่น โดย กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม

จัดอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันสารพิษวิทยาสารเคมี ณ ห้องประชุม รร ไบร์ท โฮเทล จังหวัดขอนแก่น

นางสาวสุภลักษณ์ ชารีพัด เป็นตัวแทนของศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤติบำบัด

เป็นพยานในการ mou ในการล้างตัว และควบคุมความปลอดภัย safety

การล้างอุปกรณ์ มีเครือข่ายระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โรงงาน บริษัทในเครือประกันสังคม จำนวน60คน