จุดเสี่ยงในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ปี 2564

[meta_gallery_carousel slide_to_show="4" slide_to_scroll="1" autoplay="true" autoplay_speed="3000" show_title="false"]

บาดเจ็บ เสียชีวิตปี64 ทางแยก

บาดเจ็บ เสียชีวิตปี64 ช่วงถนน