ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

วันที่ 24กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 จังหวัดขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ และฝึกอบรมฟื้นฟูความรู้ให้เครือข่ายกู้ชีพจังหวัดขอนแก่น ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โดยมีนางธนียา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และได้รับความเมตตาจากพระธรรมดิลก ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9(ธ) เป็นประธานที่ปรึกษาพระครูปริยัติธรรมวงศ์,รศ ดร. เจ้าอาวาสวัดหนองแวง พระอารามหลวง ประธานกรรมการและให้ใช้สถานที่ในการทอดผ้าป่าในครั้งนี้ ซึ่งในงานทอดผ้าป่าในวันนี้ได้มีนางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นนายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นนายแพทย์เสกสรร สุวรรณแพง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่นเครือข่ายกู้ชีพในจังหวัดขอนแก่นและประชาชนที่มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดผ้าป่าในครั้งนี้ด้วย โดย มียอดเงินบริจาคที่วัดจำนวน 637,417บาท (ณ เวลา 13.00 น)ค่ะ