ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด รพ ขอนแก่น ได้ให้ความรู้ การแพทย์ฉุกเฉิน การช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐาน นักเรียน โรงเรียนแก่นนคร

วันที่21กรกฎาคม2566 เวลา13.00-16.30 น ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด รพ ขอนแก่น ได้ให้ความรู้ การแพทย์ฉุกเฉิน

การช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐาน และการเอาสิ่งแปลกปลอมออกจากทางเดินหายใจแก่คณะครู นักเรียน

โรงเรียนแก่นนคร วิทยาลัย จำนวน110คน ผลการอบรมพบว่า

คณะครูและนักเรียนมีทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพ สามารถทำcprได้ถูกต้อง ร้อยละ100