วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2566 จัดอบรม การเปลี่ยนผ่านผู้ปฏิบัติการตามช้อบังคับเดิม สู่ผู้ปฏิบัติการตามข้อบังคับใหม่

วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2566 โรงพยาบาลขอนแก่น โดย ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด

จัดอบรม การเปลี่ยนผ่านผู้ปฏิบัติการตามช้อบังคับเดิม สู่ผู้ปฏิบัติการตามข้อบังคับใหม่

ซึ่งผู้ปฏิบัติการที่เคยได้รับประกาศนียบัตรทั่วประเทศ เช่น ชุมพร หนองบัวลำภู กรุงเทพมหานคร ชลบุรี พิษณุโลก

จำนวน 60 คน การอบรมมีทั้งบรรยาย และปฏิบัติ

โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากร จาก โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลกรุงเทพ ขอนแก่น งบประมาณลงทะเบียน