เข้าร่วมประชุม ศูนย์ความปลอดภัยทางถนนอำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น

นพ รัฐระวี พัฒนรัฐโมฬี นายแพทย์ชำนาญการ พิเศษ
นพ. ธนชาติ หิรัญสมทรัพย์ แพทย์เวชศาสตร์จราจร
นางสาวสุภลักษณ์ ชารีพัด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ได้รับมอบหมาย ให้เข้าร่วมประชุม ศูนย์ความปลอดภัยทางถนนอำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

สืบเนื่องจาก อุบัติเหตุจราจรรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถบรรทุกอ้อย เสียชีวิต 2 ราย บ หนองแวง ต โนนสะอาด หนองเรือ

สาเหตุนำ คือ การจอดรถริมทางไม่ได้ให้สัญญาณ และไม่มีแสงสว่างเพียงพอ ร่วมกับ ผู้ขับขี่มีสายตาไม่ดี

โดยมี นายอำเภอหนองเรือ เป็นประธานในการสอบสวน เริ่มจาก ดูสถานที่ จุดเกิดเหตุ และ วิเคราะห์ข้อมูล การดำเนินงานมาตรการ

รถบรรทุกอ้อย ด้านยานพาหนะ รวมถึงการบังคับใช้กฏหมาย สภอ. หนองเรือ การจัดการจุดเสี่ยงด้านกายภาพ ตลอดจน

การขับเคลื่อนและดำเนินการงานตามนโยบาย การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ที่ประชุม เสนอให้ เพิ่มมาตรการจัดการเพื่อความปลอดภัย

ซึ่งอุบัติเหตุรถอ้อยจะสูงในช่วง ธันวาคม-มีนาคม แต่ละปีเป็นช่วงในการเปิดหีบอ้อย ประธานในการประชุม ขอให้ทำงานบูรณาการด่าน ทุกภาคส่วนและติดตาม ทั้งวินัยจราจร การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เพิ่มเติม ถือเป็นการจัดการทันที ดังนี้
1.ขอให้โรงงานน้ำตาลมิตรผล ดำเนินการตรวจสอบสภาพรถทุกคัน ตามกฎหมาย ติดสติ๊กเกอร์

ผ่านการตรวจ ขอ สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ติดท้ายรถ หรือ ผ้าใบ สะท้อนแสง เพื่อให้สัญญาณในความระมัดระวังในการขับขี่
2.การจัดการในพื้นที่ เป็นพื้นที่ห้ามจอด รถบรรทุกข้างทาง หากจำเป็นต้องจอด ต้องทำสัญลักษณ์ 50 เมตร ให้มองเห็นชัดเจน
3.พื้นที่จัดการไฟส่องสว่าง ข้างทาง ให้ชัดเจน ลดการเกิดเหตุซ้ำซ้อนนับเป็น การควบคุมกำกับ

เพื่อให้ลดอุบัติเหตุในพื้นที่ โดยอาศัยพื้นที่ภาคี เครือข่ายมีส่วนร่วม และเกิดความยั่งยืนต่อไป