อบรม หลักสูตร การเปลี่ยนผ่าน อาสาฉุกเฉินการแพทย์ รุ่นที่ 1

วันที่ 21 เมษายน 2566 ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น

ได้จัดอบรม หลักสูตร การเปลี่ยนผ่าน อาสาฉุกเฉินการแพทย์ รุ่นที่ 1

ผู้ปฏิบัติการตามข้อบังคับเดิม สู่การเป็นปฏิบัติการตามข้อบังคับใหม่ จังหวัดขอนแก่น

งบประมาณ สพฉ สนับสนุน จำนวน 58 คน ณ ห้องประชุมประมุขจันทวิมล โรงพยาบาลขอนแก่น

ในหลักสูตรประกอบไปด้วย การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน การเอาสิ่งแปลกปลอมออกจากทางเดินหายใจ

การคัดแยกผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ ภาวะฉุกเฉินในกลุ่มโรคที่พบบ่อย ภาคทฤษฎี จำนวน 4 ชม

ภาคปฏิบัติจำนวน 3 ชม โดยมี เป้าหมาย คือ เครือข่าย ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินในระดับ EMR ภายในจังหวัดขอนแก่น

รุ่นที่ 2 จัดในวันที่ 29 พ.ค 2566