มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นการขอบคุณอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยที่ CPR ผู้ป่วยรอรถการแพทย์ฉุกเฉิน นับเป็น ผลลัพธ์จากโครงการวิจัย การพัฒนาหลักสูตรฉุกเฉินการแพทย์ สำหรับ นักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น

ปั้มหัวใจ ใครๆ ก็ทำเป็น
ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานเขต พื้นที่ มัธยมศึกษา จังหวัด ขอนแก่น

ได้จัดทำโครงการวิจัย การพัฒนาหลักสูตรฉุกเฉินการแพทย์ สำหรับ นักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
กรณีที่ 1 ได้รับแจ้งจาก โรงเรียนแก่นนคร วิทยาลัย ซึ่งเป็นโรงเรียนแกนนำในโครงการ

คุณครูเสกสรร สุวรรณสุข ครูหัวหน้าภาควิชาลูกเสือ ได้ให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ จักรยานยนต์ ชนรถยนต์ หน้า บิ้กซี ขอนแก่น ถนนมิตรภาพ

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 โดยการช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR ) ระหว่างรอรถพยาบาลในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จนนักเรียนรอดชีวิตจากภาวะวิกฤตดังกล่าว
กรณีที่ 2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 /1 คือ เด็กชาย อธิบดี ยานะนันท์ ซึ่งผ่านการอบรม ในวิชา ลูกเสือ ได้ให้การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน

ชักเกร็งหมดสติ ไม่หายใจโดยการช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR ) สถานที่ ร้านก๋วยเตี๋ยว บ้านดอนบม จนกลับมามีการหายใจอีกครั้ง
โดย ดร.คเชนทร์ กองพิลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สพม.ขอนแก่น
และคณะวิจัยโครงการพัฒนาหลักสูตรฉุกเฉินการแพทย์ฯจังหวัดขอนแก่น

จึง มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นการขอบคุณอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยที่ CPR ผู้ป่วยรอรถการแพทย์ฉุกเฉิน
นับเป็น ผลลัพธ์จาก โครงการ โครงการวิจัย การพัฒนาหลักสูตรฉุกเฉินการแพทย์ สำหรับ นักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น

ที่น่าชื่นชม อย่างยิ่ง ที่ โครงการวิจัยได้มีส่วนในการ ต่อลมหายใจ ในครั้งนี้