ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด จัดอบรม เปลี่ยนผ่าน ผู้ปฏิบัติการระดับ อฉพ

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 โรงพยาบาลขอนแก่น โดย ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด

ได้จัดการอบรม เปลี่ยนผ่าน ผู้ปฏิบัติการระดับ อฉพ งบประมาณ สนับสนุน โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

จำนวน 5 รุ่น รุ่นละ 50 คน มี ผู้ปฏิบัติการระดับ อฉพ ได้เข้าร่วมอบรมจากทั่วพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น

จำนวน 53 คน เนื้อหาในการอบรม วัตุประสงค์ เพื่อทบทวนความรู้ ฟื้นฟู ผู้ปฏิบัติการที่อบรม

และเกิดความต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉิน