วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 อบรม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เพื่อเปลี่ยนผ่าน ผู้ปฏิบัติการตามข้อบังคับเดิม สู่ผู้ปฏิบัติการตามข้อบังคับใหม่

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 โรงพยาบาลขอนแก่น โดยศุนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด

ได้รับงบสนับสนุน งบประมาณ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เพื่อพัฒนา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เพื่อเปลี่ยนผ่าน ผู้ปฏิบัติการตามข้อบังคับเดิม

สู่ผู้ปฏิบัติการตามข้อบังคับใหม่ โดยการแสดงความจำนงเปลี่ยนผ่าน

โดยมีผู้เข้าร่วม อบต บ้านลาน บ้านไผ่ อบต กุดเพียขอม ชนบท อบต ป่าหวายนั่ง บ้านฝาง

อบต หินตั้งบ้านไผ่ รพ บ้านฝาง รพ พระยืน อบต เมืองเพียบ้านไผ่

จำนวน 50 คน ระยะเวลาอบรม 7 ชม ตามที่ สถาบันกำหนด